Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Paisaje imaginario na gitarę i akordeon

  • Numeracja odautorska: 342

  • Rok powstania: 1995

  • Numer w Katalogu: IX.28

  • Kategoria: Utwory na dwa instrumenty (IX)

  • Wydanie: 2001 Collsch Edition

  • Obsada: gitara, akordeon


Multimedia