Summer Music na akordeon i fortepian

Rok powstania: 1987
Numer w katalogu: IX.22
Numeracja odautorska: 269
Kategoria: Utwory na dwa instrumenty (IX)
Obsada" fortepian, akorden
Prawykonanie: Warszawa, 15 VI 1990
Wydanie: 1997 Collsch Edition

Kompozycje piszę bez korygowania, prawie nie myśląc, prawie biologicznie.

Warunki korzystania z serwisu