Four Pieces (After 40 Years) na fagot i fortepian

Rok powstania: 1987
Numer w katalogu: IX.21
Numeracja odautorska: 267
Kategoria: Utwory na dwa instrumenty (IX)
Obsada" fortepian, fagot
Wydanie: 1986 Edition 7

Kompozycje piszę bez korygowania, prawie nie myśląc, prawie biologicznie.

Warunki korzystania z serwisu