Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Four Pieces (After 40 Years) na fagot i fortepian

  • Numeracja odautorska: 267

  • Rok powstania: 1987

  • Numer w Katalogu: IX.21

  • Kategoria: Utwory na dwa instrumenty (IX)

  • Wydanie: 1986 Edition 7

  • Obsada: fortepian, fagot