Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Shuvvi mischkal na obój i skrzypce

  • Numeracja odautorska: 246

  • Rok powstania: 1985

  • Prawykonanie: Kraków, 22 II 1988
  • Numer w Katalogu: IX.19

  • Kategoria: Utwory na dwa instrumenty (IX)

  • Wydanie: 1993 Collsch Edition

  • Obsada: skrzypce, obój


Multimedia