Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Sihr na saksofon (S, A, T) i fortepian

  • Numeracja odautorska: 241

  • Rok powstania: 1985

  • Numer w Katalogu: IX.17

  • Kategoria: Utwory na dwa instrumenty (IX)

  • Wydanie: 1998 Collsch Edition

  • Obsada: saksofon S, saksofon A, saksofon T, fortepian


Multimedia