Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Mouhadatsa na altówkę i wiolonczelę

  • Numeracja odautorska: 240

  • Rok powstania: 1985

  • Prawykonanie: Rzym, 16 XII 1994
  • Numer w Katalogu: IX.16

  • Kategoria: Utwory na dwa instrumenty (IX)

  • Wydanie: 2000 Collsch Edition

  • Obsada: wiolonczela, altówka


Multimedia