Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Evasion na skrzypce i gitarę

  • Numeracja odautorska: 217

  • Rok powstania: 1980

  • Numer w Katalogu: IX.11

  • Kategoria: Utwory na dwa instrumenty (IX)

  • Wydanie: 2000 Collsch Edition

  • Obsada: skrzypce, gitara