Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Minimal Art na tubę preparowaną i fortepian

  • Numeracja odautorska: 196

  • Rok powstania: 1977

  • Numer w Katalogu: IX.9

  • Kategoria: Utwory na dwa instrumenty (IX)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: fortepian, tuba, tuba preparowana


Multimedia