Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Kompozycja na harfę i fortepian

  • Numeracja odautorska: 115

  • Rok powstania: 1966

  • Numer w Katalogu: IX.8

  • Kategoria: Utwory na dwa instrumenty (IX)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: fortepian, harfa


Multimedia