Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Duet na obój i klarnet

  • Numeracja odautorska: 8

  • Rok powstania: 1947

  • Numer w Katalogu: IX.3

  • Kategoria: Utwory na dwa instrumenty (IX)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: obój, klarnet