Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Cztery utwory na fagot i fortepian

  • Numeracja odautorska: 7

  • Rok powstania: 1947

  • Prawykonanie: Kraków, 24 XI 1989
  • Numer w Katalogu: IX.2

  • Kategoria: Utwory na dwa instrumenty (IX)

  • Wydanie: Salzburg 1987 Reihe 7

  • Obsada: fortepian, fagot