Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Trois esquisses na obój, saksofon i fagot

  • Numeracja odautorska: 432

  • Rok powstania: 2000

  • Numer w Katalogu: VIII.19

  • Kategoria: Utwory na trzy instrumenty (VIII)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: obój, fagot, saksofon


Multimedia