Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

PRS na tubę preparowaną, saksofon i fortepian

  • Numeracja odautorska: 418

  • Rok powstania: 1999

  • Prawykonanie: Bydgoszcz
  • Numer w Katalogu: VIII.17

  • Kategoria: Utwory na trzy instrumenty (VIII)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: fortepian, saksofon, tuba, tuba preparowana


Multimedia