Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Correspondences na trio smyczkowe

  • Numeracja odautorska: 387

  • Rok powstania: 1998

  • Numer w Katalogu: VIII.16

  • Kategoria: Utwory na trzy instrumenty (VIII)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: trio smyczkowe