Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Hommage à Guillaume Schaeffer na dwie wiolonczele i fortepian

  • Numeracja odautorska: 336

  • Rok powstania: 1995

  • Prawykonanie: Schwarz, 9 IX 1995, fort. P. Grodecki
  • Numer w Katalogu: VIII.14

  • Kategoria: Utwory na trzy instrumenty (VIII)

  • Wydanie: 2000 Collsch Edition

  • Obsada: wiolonczela, fortepian