Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Tumbo la kuhara dla trzech oboistów

  • Numeracja odautorska: 245

  • Rok powstania: 1985

  • Prawykonanie: Kraków, 22 II 1988
  • Numer w Katalogu: VIII.10

  • Kategoria: Utwory na trzy instrumenty (VIII)

  • Wydanie: 1999 Collsch Edition

  • Obsada: obój


Multimedia