Tumbo la kuhara dla trzech oboistów

Rok powstania: 1985
Numer w katalogu: VIII.10
Numeracja odautorska: 245
Kategoria: Utwory na trzy instrumenty (VIII)
Obsada" obój
Prawykonanie: Kraków, 22 II 1988
Wydanie: 1999 Collsch Edition

Kompozycje piszę bez korygowania, prawie nie myśląc, prawie biologicznie.

Warunki korzystania z serwisu