Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Neues na troje skrzypiec

  • Numeracja odautorska: 171

  • Rok powstania: 1972

  • Prawykonanie: Kraków, 4 V 1981
  • Numer w Katalogu: VIII.7

  • Kategoria: Utwory na trzy instrumenty (VIII)

  • Wydanie: 1996 Collsch Edition

  • Obsada: troje skrzypiec


Multimedia