Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Estratto na trio smyczkowe

  • Numeracja odautorska: 149

  • Rok powstania: 1971

  • Prawykonanie: Kraków, 7 IV 1987
  • Numer w Katalogu: VIII.6

  • Kategoria: Utwory na trzy instrumenty (VIII)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: trio smyczkowe