Studium politonalne na trzy klarnety

Rok powstania: 1949
Numer w katalogu: VIII.4
Numeracja odautorska: 23
Kategoria: Utwory na trzy instrumenty (VIII)
Obsada" klarnet
Wydanie: 2003 Collsch Edition

Moje sztuki piszę przede wszystkim dla aktorów.

Warunki korzystania z serwisu