Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Sześć utworów na obój, klarnet i fagot

  • Numeracja odautorska: 19

  • Rok powstania: 1949

  • Numer w Katalogu: VIII.3

  • Kategoria: Utwory na trzy instrumenty (VIII)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: obój, klarnet, fagot


Multimedia