Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Concertino na dwoje skrzypiec i wiolonczelę

  • Numeracja odautorska: 4

  • Rok powstania: 1947

  • Numer w Katalogu: VIII.1

  • Kategoria: Utwory na trzy instrumenty (VIII)

  • Wydanie: 1990 Collsch Edition

  • Obsada: skrzypce, wiolonczela