Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Kwartet na fortepian, skrzypce, altówkę i wiolonczelę

  • Numeracja odautorska: 358

  • Rok powstania: 1997

  • Numer w Katalogu: VII.8

  • Kategoria: Utwory na cztery instrumenty (VII)

  • Wydanie: 2000 Collsch Edition

  • Obsada: skrzypce, wiolonczela, altówka, fortepian


Multimedia