Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Mały koncer na skrzypce i 3 oboje

  • Numeracja odautorska: 268

  • Rok powstania: 1987

  • Prawykonanie: Kraków, 22 II 1988
  • Numer w Katalogu: VII.7

  • Kategoria: Utwory na cztery instrumenty (VII)

  • Wydanie: 1999 Collsch Edition

  • Obsada: skrzypce, obój


Multimedia