Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Kwartet na dwoje skrzypiec, wiolonczelę i fortepian

  • Numeracja odautorska: 9

  • Rok powstania: 1947

  • Prawykonanie: Kraków, 11 V 1999
  • Numer w Katalogu: VII.1

  • Kategoria: Utwory na cztery instrumenty (VII)

  • Wydanie: 2002 Collsch Edition

  • Obsada: skrzypce, wiolonczela, fortepian


Multimedia