Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Dwanaście utworów/Zwölf Stücke (X Kwartet smyczkowy)

  • Numeracja odautorska: 434

  • Rok powstania: 2000

  • Numer w Katalogu: VI.13

  • Kategoria: Kwartety smyczkowe (VI)

  • Wydanie: 2006 Collsch Edition

  • Obsada: kwartet smyczkowy