Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Sześć etiud na kwartet smyczkowy

  • Numeracja odautorska: 421

  • Rok powstania: 1999

  • Prawykonanie: Schwaz, Arditti Quartet
  • Numer w Katalogu: VI.12

  • Kategoria: Kwartety smyczkowe (VI)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: kwartet smyczkowy


Multimedia