Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

VIII Kwartet smyczkowy

  • Numeracja odautorska: 391

  • Rok powstania: 1998

  • Prawykonanie: Kraków, 11 V 1999, Kwartet im. K. Szymanowskiego
  • Numer w Katalogu: VI.10

  • Kategoria: Kwartety smyczkowe (VI)

  • Wydanie: 2002 Collsch Edition

  • Obsada: kwartet smyczkowy


Multimedia