Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

VII Kwartet smyczkowy

  • Numeracja odautorska: 361

  • Rok powstania: 1997

  • Prawykonanie: Schwaz, 29 VIII 1997, Arditti Quartet
  • Numer w Katalogu: VI.9

  • Kategoria: Kwartety smyczkowe (VI)

  • Wydanie: 2003 Collsch Edition

  • Obsada: kwartet smyczkowy


Multimedia