Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Concerto na klarnet i 5 instrumentów

  • Numeracja odautorska: 347

  • Rok powstania: 1996

  • Prawykonanie: Kraków, 17 V 1996, kl. K. Klima
  • Numer w Katalogu: V.18

  • Kategoria: Utwory na 5 do 11 instrumentów (V)

  • Wydanie: 2001 Collsch Edition

  • Obsada: klarnet