Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Hommage à Roman Haubenstock-Ramati na zespół instrumentalny

  • Numeracja odautorska: 339

  • Rok powstania: 1995

  • Numer w Katalogu: V.17

  • Kategoria: Utwory na 5 do 11 instrumentów (V)

  • Wydanie: 2002 Collsch Edition

  • Obsada: