Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Schaeffer’s Play na 6 fletow

  • Numeracja odautorska: 308

  • Rok powstania: 1992

  • Numer w Katalogu: V.15

  • Kategoria: Utwory na 5 do 11 instrumentów (V)

  • Wydanie: 2001 Collsch Edition

  • Obsada: flet


Multimedia