Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Permutacje na 6 instrumentów dętych, altówkę, perkusję, harfę i fortepian

  • Numeracja odautorska: 37

  • Rok powstania: 1956

  • Prawykonanie: Paryż, 30 III 1965, dyryg. K. Simonovic
  • Numer w Katalogu: V.2

  • Kategoria: Utwory na 5 do 11 instrumentów (V)

  • Wydanie: 1964 Ahn & Simrock

  • Obsada: perkusja, altówka, fortepian, harfa


Multimedia