Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

Imago musicae na skrzypce z interpolującym towarzyszeniem instrumentalnym

  • Numeracja odautorska: 71

  • Rok powstania: 1961

  • Prawykonanie: Hanower, 27 III 1966
  • Numer w Katalogu: IV.2

  • Kategoria: Małe koncerty (IV)

  • Wydanie: Berlin 1963 Ahn & Simrock

  • Obsada: skrzypce, interpolujące towarzyszenie instrumentalne