Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

II Koncert wiolonczelowy na wiolonczelę i orkiestrę kameralną

  • Numeracja odautorska: 540

  • Rok powstania: 2006

  • Numer w Katalogu: III.55

  • Kategoria: Koncerty instrumentalne (III)

  • Wydanie: 2006 Collsch Edition

  • Obsada: orkiestra kameralna, wiolonczela