Katalog kompozycji

Szczegóły utworu muzycznego przejdź do katalogu kompozycji

    Partytura (-)

Pokaż katalog kompozycji

Symfonia: Muzyka orkiestrowa na wielką orkiestrę

  • Numeracja odautorska: 121

  • Rok powstania: 1967

  • Numer w Katalogu: I.12

  • Kategoria: Utwory orkiestrowe (I)

  • Wydanie: 2000 Collsch Edition

  • Obsada: wielka orkiestra


Multimedia